Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2013

weaweg
18:02
4791 7bfa 500
Reposted fromacrylic acrylic

July 18 2013

weaweg
02:38
2494 5d11
Reposted fromcorvax corvax viafelicka felicka
weaweg
02:36
1930 526a
Reposted frommorela morela viacats cats

June 16 2013

weaweg
20:37
2245 b66d 500
świnka modelka
Reposted fromacrylic acrylic
weaweg
20:37
2217 7826 500
cielaczek z białymi brwiami
Reposted fromacrylic acrylic
weaweg
20:37
2203 ec0e 500
brązowy cielaczek mówi dzień dobry
Reposted fromacrylic acrylic

June 18 2012

weaweg
14:53
5776 881e 500

April 10 2012

weaweg
18:24
Myślę, że najlepszym dowodem na istnienie inteligentnych form życia na innych planetach jest to, że nie próbowały nawiązać z nami kontaktu.
— Waterson Bill
Reposted fromolewka olewka viapolyphonicsoul polyphonicsoul

April 09 2012

weaweg
07:06

April 06 2012

weaweg
19:51
Mężczyźni nie reagują na słowa,
reagują na brak kontaktu..
Reposted fromtazniebieskimi tazniebieskimi
weaweg
19:50
8099 df14
Reposted fromwowlovely wowlovely

April 04 2012

weaweg
18:19
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada
weaweg
18:18
Czasami życie odwraca się do góry nogami, abyśmy mogli spojrzeć na nie z innej perspektywy.
— z życia wzięte
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve
weaweg
18:12
3044 272d 500

Tesla at work

Reposted fromsawb sawb

April 01 2012

weaweg
16:15
7594 c4a0
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viaacrylic acrylic

March 31 2012

17:14
6033 bd6d
Reposted frombun bun viatirarira tirarira

March 27 2012

weaweg
14:56
Najbardziej uzależnia szczęście, jakie niesie miłość.
Reposted frommefir mefir viapolyphonicsoul polyphonicsoul

March 25 2012

weaweg
16:44
Nie zostawię jej [...]. Nie ma takiej możliwości. Nie dzisiaj, nie teraz, i w ogóle nigdy.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromCRAZYINLUV CRAZYINLUV
weaweg
08:15
Samą przyjemność sprawia mi już to, że mogę iść i trzymać Cię za rękę.

March 24 2012

weaweg
09:08
Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.
— Marylin Monroe
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl